Femtalsplanter, ældre betegnelse for de tokimbladede planter, hvis blomster ofte er femtallige.