Feederfartøj, (eng. feeder 'som fodrer, forsyner'), mindre specialskib, fx containerskib eller gastanker, som enten sejler ladning til eller fordeler ladning fra terminaler i storhavne. Feederfartøjer sejler hyppigt i kystfart eller på indre vandveje som søer, floder og kanaler.