Fedtemboli, (af gr. embolos 'kile'), særlig form for blodprop, der kan forekomme som følgesygdom op til ca. en uge efter en tilskadekomst. Blodproppen består af 10-40 μm store fedtdråber, der kan samles i nyre, lunge eller hjerne, hvorved den kan give anledning til et livstruende sygdomsbillede, fedtembolisyndromet, som præges af den manglende ilttilførsel i de ramte vævsområder. Der forekommer formentlig fedtdråber i blodet hos alle tilskadekomne, men fedtembolisyndromet udvikles kun hos 3-4% af de tilskadekomne med større knoglebrud. Planlagte operationer, fx indsættelse af kunstige led, kan også i sjældne tilfælde følges af fedtembolisyndromet. Det er uafklaret, hvorfra fedtdråberne stammer. De mulige kilder er dels den fedtrige knoglemarv og blodets indhold af opløst fedt, dels organismens fedtvæv.