Fattigdomskultur, samfundsvidenskabeligt begreb, præsenteret af den amerikanske antropolog Oscar Lewis i bogen La Vida (1966). Heri beskrev han det livsmønster, som han fandt kendetegnede fattige familier i slumområder i Mexico, Indien, New York og Puerto Rico, hvor han udførte feltarbejder i 1950'erne og 1960'erne. Han hæftede sig især ved træk som manglende deltagelse i samfundets officielle institutioner, fåtallige former for social organisation ud over familieniveau, en kort, utryg barndom og en selvopfattelse præget af mindreværd, afmagt og fatalisme. Begrebet fattigdomskultur er blevet stærkt kritiseret både pga. dets generaliserende karakter og dets politiske implikationer for fattiges tilværelse, der fremstilles som et resultat af en særlig indstilling til livet frem for som en følge af politisk-økonomiske forhold.