Fatal, (af lat. fatalis bestemt af skæbnen, skæbnesvanger), skæbnesvanger; ulykkesbringende; ubehagelig.