Faserum, matematisk defineret rum, hvis dimensioner er lig med antallet af frihedsgrader for et givet fysisk system. For en partikels bevægelse langs en ret linje, hvor x og p betegner hhv. partiklens position og impuls, er faserummet den todimensionale x-p-plan. Hvis partiklen kan bevæge sig frit i alle tre retninger i rummet, er det tilhørende faserum seksdimensionalt.