Faseplan, en afbildning af sammenhørende værdier af flytning og hastighed af et legeme. Begrebet benyttes bl.a. i forbindelse med svingninger, og det kan ved svingninger af ikke-lineære systemer være nemmere at finde sammenhænge i faseplanen end at udrede bevægelsens variation i tiden.