Familieret, retsreglerne vedr. forholdet mellem forældre og børn samt ægteskabs indgåelse, opløsning og retsvirkninger.