Fals, ombøjet papirkant i en bog, beregnet for fastgørelse af forsatsen eller af plancher. Ordet bruges endvidere om de to kanter langs den rundede bogbloks ryg. Hvis pappet under indbindingen stødes op til denne, og hæftesnorene ligger udenpå, dannes en dyb indvendig fals mellem pap og bog; lægges pappet nogle mm fra falsen, uden på hæftesnoren, nedpresses en fals uden på bogen, og resultatet bliver et lavfalset bind.