Faciliteret transport, (1. led af lat. facilitas 'lethed', egl. 'det at gøre let'), passiv transport af molekyler, fx glycose, over en celles plasmamembran vha. transportsystemer, proteinmolekyler, i denne. I modsætning til energikrævende aktiv transport transporteres molekylerne ved den faciliterede transport med deres koncentrationsgradient, dvs. fra høj mod lav koncentration. Ved almindelig passiv transport af fx ilt (O2) og kuldioxid (CO2) passerer molekylerne gennem cellens omgivende lipidmembranlag og ikke via et transportsystem.