Fabrikmester, tidligere øverste tekniske chef for flådens skibsbyggeri. Stillingen blev oprettet i 1692, to år efter anlæg af Nyholm, og samtidig med at skibsbygningen overgik fra indkaldte udenlandske skibsbyggere til danske. Fabrikmestrene kombinerede oftest solide teoretiske kundskaber med stor praktisk viden, erhvervet ved årelange studieophold i udlandet, og mænd som Henrik Gerner og Frantz Hohlenberg opnåede international anerkendelse. Stillingen blev nedlagt i 1856, da funktionen overgik til direktøren for skibsbyggeriet.