F.o.w., first open water, (eng.), første åbne vande (dvs. når en tilfrosset havn atter er åben for skibsfart).