Førster, (af ty. Förster skovfoged, af Forst skov under kultur), skovfoged; skovrider.