Første risiko, forsikringsform, der i policen fastsætter en dækningssum uden hensyn til den egentlige værdi af de forsikrede genstande. I en første risiko-forsikring ydes fuld erstatning inden for den aftalte forsikringssum, dog maksimalt genstandenes egentlige værdi.