Følhoppe, hoppe, der så godt som hvert år bærer føl. Hoppen går sædvanligvis først i avl, når den er tre år, og foler som fireårig. Hoppen kan normalt bære føl, til den er ca. 20 år, undertiden endog endnu længere.