Fødevareforsyning, den mængde fødevarer, som fx et land disponerer over. Fødevareforsyningen består af den indenlandske produktion samt fødevareimporten fratrukket fødevareeksporten. På globalt plan er fødevareforsyningen lig med fødevareproduktionen. I industrilandene har man efter 2. Verdenskrig haft kraftigere stigning i produktion end i efterspørgsel, hvilket har betydet, at fødevarepriserne er steget langt mindre end priserne på øvrige produkter. Det er baggrunden for de fleste industrilandes omfattende støttesystemer, som har haft til formål at øge landbrugets indtjening. Den teknologiske udvikling har medført øget produktivitet i fødevareproduktionen, og siden midten af 1960'erne er den globale fødevareproduktion fordoblet. Imidlertid har den i udviklingslandene ikke kunnet følge med fødevarebehovet, og mange udviklingslande er derfor fødevareimporterende. Se landbrugspolitik og landbrugsøkonomi.