Fødevandsforvarmer, varmeveksler i et dampkraftværk, der opvarmer fødevand til dampkedlen ved at fortætte damp udtaget fra dampturbinen. Ved at borttage damp fra turbinen formindskes dennes effekt med ca. 10%, men da brændselsmængden, der skal anvendes i kedlen, samtidig formindskes med ca. 40%, når fødevandet er forvarmet, forbedres dampkraftværkets virkningsgrad med ca. 30%.