Fødestol, udstyr, der navnlig før i tiden var en nødvendig del af jordemoderens hjælpemidler, da alle fødsler foregik i hjemmene. Velhavende familier havde deres egen fødestol, og kongelige fødestole kunne være udskårne og dekorerede med juveler. Med indførelse af fødselstangen og lægens deltagelse i fødslen blev fødestolen kasseret, og fødslen kom til at foregå i en seng. I slutningen af 1900-t. er forskellige former for fødestole atter kommet i anvendelse. Se også fødsel (fødestillinger).