Føderalisme, se forbundsstat og integrationsteorier.