Fødekrampe, eklampsi, epilepsilignende krampeanfald, der kan optræde som komplikation til svangerskabsforgiftning.