Fæstningsarrest, frihedsstraf, som i ældre tid blev udstået i kronens fæstninger og slotte. Straffen var som oftest forbundet med tvangsarbejde. I 1700-t. ophørte brugen af den.