Færøbåd, færingebåd, let, klinkbygget, slank og meget sødygtig åben træbåd med karakteristisk stort spring og høje, skarpe stævne; har visse ligheder med vikingetidens skibe og både. Færøbåde var oprindelig robåde med op til tolv årer, og de benævnes efter antallet af roere, fx en 6-mannafar. De kan desuden føre sejl og findes nu også med motor. Færøbåde er beregnet til fiskeri og til transport.