Fællesudgifter er de udgifter, som medlemmer i fx en ejerforening betaler i fællesskab, fx vedligeholdelse, renovation, forsikringer og trappelys.