Fælleslærerråd, sammenslutning af lærere ved en kommunes folkeskoler 1933-89; havde som kompetence bl.a. høringsret.