Evidens, (af lat. evidentia, af e- + videre se), øjensynlighed; indlysende tydelighed; klarhed.