Evangelikale kirker, eng. evangelical churches, i USA forskellige protestantiske kirkesamfund. Vigtige fællestræk er deres betoning af omvendelse og en bogstavelig tolkning af Bibelen samt den mindre fremtrædende rolle, som sakramenter og kirkelig tradition spiller. Historisk set har disse kirker deres rødder dels i 1700-t.s pietisme og den engelske metodisme, dels i den store vækkelse i 1800-t.s USA.