Europæiske fagsekretariater, europæiske sammenslutninger af fagforbund inden for en bestemt branche, hvor et mindretal er europæiske sektioner af de internationale fagsekretariater, mens flertallet er selvstændige organisationer. Hovedparten af de europæiske fagsekretariater er medlemmer af Europas Faglige Samorganisation. De største europæiske fagsekretariater er de europæiske føderationer af metalarbejdere, af bygningsarbejdere og af kemiarbejdere foruden de europæiske komitéer for offentligt ansatte og for levnedsmiddelarbejdere og den europæiske sektion af internationalen for kontor- og bankansatte. Europæiske fagsekretariater varetager lønmodtagernes interesser på brancheniveau i forbindelse med den europæiske integration. Blandt de vigtigste opgaver er koncernfagligt samarbejde, koordination på overenskomstområdet samt industripolitik.