Eupatrider, (af gr. eupatridai, af eu- + pater fader), fødselsadel i det gamle Attika.