Erytrocytose, (gr. erytro- + -cyt + -ose), sygelig forøgelse af de røde blodlegemers antal.