Erudition, (af lat. eruditio, af erudire uddanne, opdrage, af e- + rudis uformet, udannet), boglig dannelse; lærdom; belæsthed.