Erstatningskrav er et krav, som en skadelidt har mod en skadevolder. Det er det helt klare udgangspunkt, at krav på erstatning forudsætter, at man har lidt et økonomisk tab eller en fysisk eller psykisk skade. De erstatningskrav, som en aftalepart kan have mod en misligholdende medkontrahent, er omtalt under erstatningsansvar i kontraktforhold. Hvad alle andre erstatningskrav angår, se erstatningsansvar uden for kontrakt.