Erstatningskrav er et krav, som en skadelidt har mod en skadevolder. De erstatningskrav, som en aftalepart kan have mod en misligholdende medkontrahent, er omtalt under erstatningsansvar i kontraktforhold. Hvad alle andre erstatningskrav angår, se erstatningsansvar uden for kontrakt.