Erotematisk, (se erotematik), vedr. undervisning gennem spørgsmål.