Erosionsbasis, (af lat. erosion + gr. basis), det niveau, hvor et vandløb ikke længere har fald nok til at erodere.