Erogere, (af lat. erogare udbetale), udbetale; uddele; fordele.