Erogation, (af lat. erogatio), inden for jura udbetaling; fordeling.