Eristisk, (af gr. eristikos, af erizein skændes, af eris strid), disputerelysten.