Eriometer, (af gr. erion uld + -meter), uldmåler; apparat til bestemmelse af uldens finhed.