Erhvervsstruktur, sammensætningen af et lands erhvervsliv, belyst gennem opgørelser af beskæftigelsen, fordelingen af produktionsresultatet og vægten inden for udenrigshandelen.