Ergograf, (gr. ergo- + -graf), apparat til måling og optegnelse af udført muskelarbejde.