Ereption, (af lat. ereptio, af eripere føre bort, fratage, af e- + rapere røve), rov; bortrøvelse; ran.