Eremitisme, (gr. eremit + -isme), eneboerliv; tilbagetrukkethed.