Eradikation er et ord fra latin for oprykning med rod eller udryddelse.