Eradere, (lat., af e- + radere kradse, skrabe), udkradse; udskrabe.