Epokegørende, skelsættende; betydningsfuld; som danner udgangspunkt for en ny tid.