Epokal, (efter eng. epochal, via lat. af gr.), vedr. en epoke; epokegørende.