Epizoon, (gr. epi- + zoon dyr), dyr, som lever uden på et andet; snyltedyr.