Epizeuxis, (lat., af gr. epizeuksis sammenføjning, af epi- + zeugnynai forbinde), gentagelse af et ord med eftertryk.