Epistolografik, (af lat. epistola + gr. grafike (techne) skrivekunst), brevskrivningens teori.