Epistolograf, (af lat. epistola + gr. -graf), brevskriver; forfatter af epistler.