Epistolarium, (lat.), bog, der indeholder de epistler, som oplæses ved gudstjenesten.